Kontaktujte náš tím

   Adresa

   Pri Vápenickom potoku 8837/80
   841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica
   IČO: 45 886 521
   DIČ 2023165375
   IČ DPH: SK2023165375

   Autoconsulta, s.r.o.

   Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
   číslo účtu: 2921849016/1100
   IBAN: SK56 1100 0000 0029 2184 9016
   SWIFT: TATRSKBX

   Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
   číslo účtu: 1225967006/1111
   IBAN: SK38 1111 0000 0012 2596 7006
   SWIFT: UNCRSKBX

   Autopark

   Cenník

   Objednávka

   Naše služby